Ivoren Kruis

Het Ivoren Kruis bestaat al meer dan 100 jaar! Op 10 maart 1910 werd het Ivoren Kruis opgericht door Rotterdamse tandartsen. Die zagen honderd jaar terug in hun omgeving nogal wat malaise bij de gebitten van schoolgaande kinderen. Met voorlichting hoopten ze die toestand te verbeteren. Een goede mondgezondheid, zo beseften ze ook toen, staat aan de basis van een goede algemene gezondheid. Wie snapt dat hij zijn tanden moet poetsen, snapt ook dat hij zijn handen moet wassen. Die basale boodschap is onverminderd van kracht.

Nu, ruim honderd jaar later, richt de vereniging zich nog steeds op preventie. Voorkomen is immers beter dan genezen. De vereniging heeft veel vooruitgang geboekt in de mondgezondheid, waaronder de succesvolle invoering van fluoridetandpasta. Mede door de invoering van fluoridetandpasta is de mondgezondheid enorm verbeterd.

Adres

Tandartspraktijk Serrarens:
Europastraat 153
5751 AP Deurne

Het Ivoren Kruis is de Nederlandse Vereniging voor Mondgezondheid. De vereniging is een begrip op het terrein van de bevordering van de mondgezondheid. In de eerste plaats voor haar leden, circa 4.000 tandartsen en mondhygiënisten. Daarnaast voor (andere) tandheelkundige zorgverleners, zorgaanbieders en -instellingen, opleidings- en onderwijsinstellingen, GGD en gemeenten, media, fabrikanten, zorgverzekeraars en het publiek. Ook bij uw werkzaamheden op het gebied van preventie en voorlichting is het Ivoren Kruis u graag van dienst.

Het bevorderen van de mondgezondheid door middel van voorlichting is een belangrijke taak van het Ivoren Kruis. De noodzaak hiervan is, door het verdwijnen van tandheelkundige zorg uit de basisverzekering, aanzienlijk toegenomen. Het Ivoren Kruis geeft niet alleen voorlichting via patiëntenfolders, maar is ook actief in het onderwijs, de media en de politiek. Bovendien richt de vereniging zich op het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek, beleid, communicatie en netwerken. De leden maken het realiseren van deze belangrijke taken mede mogelijk. Het Ivoren Kruis wil een nog groter bereik en een breder draagvlak realiseren bij de relevante doelgroepen. Speerpunt van alle activiteiten is preventie, dé basis van de mondgezondheid.

Samenwerking

Het Ivoren Kruis werkt op beleidsniveau ondermeer samen met de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) en de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM). De KNMT en de NVM maken het mogelijk dat beide beroepsgroepen hoogstaande tandheelkundige zorg kunnen verlenen, zodat de mondgezondheid van patiënten verbetert.

Om de voorlichting van het Ivoren Kruis ook in de toekomst te kunnen garanderen, werkt het Ivoren Kruis samen met partners in het bedrijfsleven.